Concurs pentru ocuparea postului de Coordonator de pol – Departament Coordonare Pol de Crestere

Conditii de participare pentru ocuparea postului de Coordonator Pol de Crestere – Brasov

Obiectivul postului:

 • Sprijinirea in elaborarea si implementarea planului integrat de dezvoltare a polului de crestere.

Cerinte Educationale:

 • Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, de preferinta intr-unul din domeniile: economic, tehnic, urbanism, juridic.

Cerinte Speciale:

 • Sa nu se afle in conflict de interese (de exemplu, sa nu fie actionar la societati comerciale care sa deruleze contracte cu unitatile administrative din cadrul polului).


Experienta:

 • Experienta minima (cel putin 3 ani) in managementul de proiect (participare sau coordonare a unor proiecte de investitii publice in infrastructura);
 • Experienta minima (cel putin 3 ani) in lucrul cu administratia publica locala.

Competentele postului:

 • Cunostinte minimale socio-economice si geografice referitoare la arealul polului de crestere;
 • Cunostinte de management al riscului sau al crizei;
 • Abilitati de operare calculator.


Abilitati, aptitudini, deprinderi necesare ocuparii postului:

 • Abilitati de negociere si mediere, bun comunicator (comunica eficient atat in mediul de lucru, cat si cu potentialii beneficiari ai Agentiei);
 • Capacitatea de analiza si sinteza, planificare strategica (experienta in elaborarea de planuri si strategii);
 • Spirit de initiativa si creativitate.

Documentele necesare: Scrisoare de intentie, Curriculum Vitae, Copia actului de identitate; Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea de specializari; Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei; Cazierul judiciar. Din documentele depuse la dosar trebuie sa rezulte fara echivoc indeplinirea cerintelor de ocupare a postului.

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:

Depunerea dosarelor – se va face la secretariatul comisiei, in intervalul prevazut in anuntul publicat.

Selectia dosarelor depuse (proba eliminatorie) – se va face de secretariatul comisiei (pentru conformitate) si ulterior de comisie. Pe baza examinarii dosarelor depuse, comisia de selectie va intocmi o lista scurta cu un numar limitat de candidati care indeplinesc cerintele prevazute in anuntul publicat. Candidatii selectati vor fi anuntati pentru a se prezenta la proba urmatoare.

Proba scrisa (proba eliminatorie) – durata maxima 3 ore. Candidatii selectati vor sustine o proba scrisa, in limba romana (punctaj maxim – 100 puncte), prin care se vor testa atat cunostintele generale necesare postului de CP cat si capacitatea de exprimare, de redactare a unui text concis pe o tema data.

Candidatii care au obtinut cel putin 70 puncte vor fi admisi la proba orala (interviul).

Proba orala (interviul) (proba eliminatorie) – durata maxima o ora, punctaj maxim 100 puncte. Se vor testa cunostintele fiecarui candidat in domeniile stabilite pentru concurs, modul sau de exprimare, usurinta de comunicare. Fiecare membru al comisiei va nota prestatia candidatului. Media minima de promovare a acestei probe orale este de 80 puncte.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita documentele solicitate pana la data de 13.08.2009, ora 14 la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia, Piata Consiliul Europei 32D.

Candidatii selectati in urma examinarii dosarelor care indeplinesc cerintele prevazute in anuntul publicat, vor fi anuntati pentru a se prezenta la proba urmatoare.

In vederea desfasurarii probei scrise participantii vor consulta bibliografia specifica domeniului de activitate a postului si a domeniului dezvoltarii regionale.

Concursul va avea loc în data de 17.08.2009 ora 11, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia.

Termenul – limita pentru depunerea candidaturii: 13.08.2009, ora 14. Dosarele se depun la sediul ADR Centru din Alba Iulia, Piata Consiliul Europei 32D, Alba

Informatii suplimentare privind conditiile specifice de participare, bibliografia, actele necesare pentru dosarul de concurs se pot obtine la sediul ADR Centru din Piata Consiliul Europei nr. 32D, Alba Iulia, la numarul de telefon 0258/818616 sau pe site-ul ADR Centru www.adrcentru.ro; pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei www.mdrl.ro si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice – ACIS www.fonduri-ue.ro.