Concurs pentru ocuparea postului de Expert Teritorial / Birou Regional Covasna

Obiectivul postului

 • Promovarea la nivel zonal licitatiile de proiecte organizate de MDRL prin ADR – Centru;
 • Urmarirea implementarii proiectelor din cadrul Programelor aflate în derulare si care sunt localizate in judetul Covasna si monitorizarea ex-post a proiectelor, precum si a celor finantabile prin POR.

Cerinte Educationale

 • Studii superioare de lung durata in domeniul juridic

Experienta

 • Experienta in domeniul juridic 3 ani;
 • Experienta privind implementarea proiectelor din cadrul programelor cu finantare europeana constituie un avantaj

Competentele postului

 • Cunostinte privind dezvoltarea regionala si finantarile nerambursabile
 • Cunoasterea limbii engleze;
 • Cunoastere operare PC

Abilitati, aptitudini, deprinderi necesare ocuparii postului

 • Capacitatea de a lucra in echipa, sau de a desfasura activitati pentru indeplinirea atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare;
 • Capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a selecta aspectele esentiale capacitatea de a planifica si de a actiona strategic;
 • Capacitate de a oferi sprijin in valorificarea informatiei furnizate

Documentele necesare ( Scrisoare de intentie, Curriculum Vitae, copie Carnet de Munca)

Concursul va avea 4 sectiuni:

 • Verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii documentelor solicitate si selectarea persoanelor care corespund profilului postului ;
 • Interviu – cu membrii comisiei de concurs;
 • Proba scrisa/ orala de limba engleza;
 • Proba practica de operare pe calculator .

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV – ul, scrisoarea de intentie si copie carnet de munca pana la data de 11.02.2009 orele 14.00 la numarul de fax 0258/818613 sau prin posta la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru din Piata Consiliul Europei nr.32D.

Persoanele selectate in urma evaluarii CV- urilor vor fi contactate in vederea parcurgerii celorlalte etape din cadrul concursului din data de 16.02.2009 orele 11.00 : interviu, test limba engleza si operare PC.

In vederea desfasurarii interviului participantii vor consulta o bibliografie orientativa specifica domeniului de activitate al postului si a domeniului de dezvoltare regionala.