Construirea unei noi clădiri pentru Liceul Tehnologic din Sebeș

Peste 5,8 milioane euro finanțare nerambursabilă vor fi folosiți în această nouă inițiativă pentru modernizarea unei importante școli din municipiul Sebeș. Contractul de finanțare nerambursabilă în valoare totală de circa 7,7 milioane euro, a fost semnat azi la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din Alba Iulia, de către Dorin Nistor, primarul din Sebeș și Simion Crețu, directorul general ADR Centru. Prin Axa Prioritară 10 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții privind investițiile în educație și  formare, se urmărește construirea unei clădiri noi pentru Liceul Tehnologic Sebeș, având funcțiuni bine definite, în care procesul educațional de implementare a metodelor pedagogice actuale să se desfășoare în condiții optime, pentru mai mult de 860 elevi și cadre didactice.   

”Îmbunătățirea condițiilor de studiu, dar și construcția unei instituții de învățământ emblematice pentru orașul nostru sunt priorități locale. Fiindcă multe din actualele clădiri ale școlilor din Sebeș au fost construite în perioada până prin 1980 au și capacitate redusă, au performanțe energetice slabe și nu răspund cerințelor moderne în educație. Mai avem în derulare un proiect în oraș, pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii secției ”CONTAGIOASE” de la Spitalul Municipal și am pregătit și sperăm să contractăm un proiect important pentru modernizarea sistemului de iluminat public în zona Kogălniceanu-Valea Frumoasei. Pentru noi, acum, investițiile în infrastructura educațională reprezintă o prioritate, deoarece asigură desfășurarea cursurilor într-un cadru adecvat studiului și performanței. După ce vom finaliza acest proiect, elevii vor studia în săli de clase moderne, profesorii vor putea preda în condiții adecvate, iar părinții vor putea lucra liniștiți fiindcă școala le asigură copiilor educație în într-un mediu mai bun”, a declarat domnul Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș.

Proiectul de ”Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș”  are o valoare totală de 35.855.583,39 lei, din care 27.308.048,99 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, diferența dintre cele două sume fiind fondurile proprii ale municipalității alocate pentru realizarea activităților. Perioada de implementare a acestui proiect este estimată a se încheia în 31.03.2022. Această inițiativă are ca scop creșterea calității și atractivității educației și asigurarea unei baze materiale educaționale moderne, prin dotarea unității de infrastructură extinse prin proiect (corp școală, sală de sport) și achiziționarea de obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării procesului educațional.

Investițiile care se vor realiza finanțează lucrări complexe de demolare și construcții noi. Actualmente procesul de învățământ se desfășoară în 5 clădiri vechi și necorespunzătoare, situate în diverse puncte ale orașului și în două schimburi dimineața/după-amiaza. Lucrările propuse includ demolarea construcțiilor existente pe strada Viilor, nr 2B, cu excepția clădirii cu regimul de înălțime S+P+E+M. Ulterior se va realizarea o construcție complet nouă cu acoperiș tip terasă, având regimul de înălțime P+3E. În construcția nouă se vor realiza 34 noi săli de clasă, necesare desfășurării învățământului liceal pentru 777 de elevi, 3 laboratoare de informatica, câte unul de chimie, fizică și mecanică, precum și o sală de sport dar și o sală de festivități în amfiteatru. Clădirea va avea și o sală profesorală, spații pentru birouri, dar și grupuri sociale moderne, anexe, magazii, boxe, coridoare, arhivă etc.

Se va mai construi și o pasarelă la nivelul etajelor 2 și 3 pentru unirea celor două aripi ale construcției, dar și un lift cu capacitate 10 persoane (inclusiv cu dizabilități) în apropierea casei scării din mijlocul clădirii. Din punct de vedere energetic, noua construcție este propusă din start cu sisteme de gestionare inteligentă a consumurilor, cu un sistem de panouri fotovoltaic, cu un grup electrogen, dar și cu o nouă centrală termică, amplasată pe terasa construcției, cu acces separat, din exterior. Din punct de vedere peisagistic, curtea se va amenaja curtea cu împrejmuiri, alei, borduri, parcări, corpuri de iluminat exterior, alei carosabile si pietonale din pavele de piatra, dar și gazon în spațiile ce nu vor fi ocupate de alei.

”Municipiul Sebeș este acum un oraș care devine tot mai prosper și își creează un nou drum pe calea dezvoltării durabile. Orașul a devenit unul dintre cele mai importante din judeţul Alba, datoritǎ dezvoltǎrii economice din ultimii ani. Prin implementarea acestui proiect, cei peste 770 de elevi și încă aproape 90 de cadre didactice și personal auxiliar vor beneficia de o calitate crescută a procesului educațional, prin accesul la dotări și facilități moderne, premise ale unei dezvoltări educaționale cu șanse reale de performanță. De asemenea, se vor crea condițiile participării tuturor elevilor la cursuri într-un singur schimb de dimineață, perioada cu cel mai ridicat randament pentru procesul de predare-învățare. Capacitatea extinsă a unității școlare va susține și desfășurarea în condiții optime a activităților și proiectelor extrașcolare sau extracurriculare la nivelul unității de învățământ, obiect al proiectului, de care vor putea beneficia nu doar elevii înscriși la cursurile unității școlare obiect al proiectului, dar și alți membri ai comunității locale”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.