Echipamente medicale moderne pentru dotarea ambulatoriilor de spitale

La finalul lunii noiembrie 2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în dotarea cu echipamente medicale la șase spitale din județele Harghita și Covasna. Este vorba de proiectul ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Harghita și Covasna”, al cărui beneficiar direct este structura partenerială dintre Ministerul Sănătății, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ”Dr. Benedek Geza” Covasna, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Covasna și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe. Valoarea totală a cererii de finanțare este de peste 3,95 milioane lei, din care 98% vor fi fonduri nerambursabile.

Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 8 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în infrastructura sanitară și socială care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Prin acest proiect se dorește creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate. Până la sfârșitul lunii octombrie 2019, când se va finaliza proiectul, vor fi dotate cu echipamente moderne ambulatoriile – fostele policlinici – de la Spitalele județene din Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, Spitalele municipale din Târgu Secuiesc și Gheorgheni, de la Spitalul de recuperare cardiovasculară din orașul Covasna, precum și de la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș.

Obiectivul general al acestei cereri de finanțare – depusă în cadrul apelului de proiecte nefinalizate derulate de Ministerul Sănătății în parteneriat cu unitățile medicale și cu administrația publică județeană – este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări necesare infrastructurii medicale, pentru a contribui la dezvoltarea operaționalității la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel european al ambulatoriilor sanitare deficitare, care utilizează aparatură uzată fizic și moral. Se vor realiza achiziții de echipamente noi, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale. Valoarea totală a proiectului este de 3.953.403,28 lei (aproape 0,85 milioane euro), din care 3.874.334,78 lei (peste 0,83 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

Investim fonduri nerambursabile REGIO pe mai multe paliere în domeniul îmbunătățirii sănătății la nivel regional. În precedenta perioadă de finanțare am gestionat fonduri în valoare totală de peste 140 milioane lei, prin care s-au reabilitat zece ambulatorii și au fost realizate importante investiții structurale în Spitalul județean din Covasna. În această perioadă de finanțare avem deja contractate peste 165 milioane lei pentru lucrări de reabilitare energetică în alte 15 unități medicale din întreaga regiune și vom contracta încă 10 mari proiecte pentru dotări în ambulatorii și spitale în valoare totală de peste 137 milioane lei. Prin toate aceste investiții personalul medical angajat în cadrul unităților medicale va beneficia de echipamente moderne, în condiții de muncă moderne, iar pacienții vor avea confort și garanția că se fac pași serioși pentru creșterea calității actului medical, precum și la diversificarea gamei de tratamente sau analize care se pot desfășura în unitățile medicale care beneficiază de fonduri publice europene prin Programul REGIO”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.