Au fost modificate Ghidurile Specifice aferente Priorității de Investiții 6.1 – Infrastructura de transport rutier a POR 2014-2020