Finanțare nerambursabilă pentru o grădiniță din Aiud, cu fonduri Regio

Reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program prelungit numărul 2 din municipiul Aiud, se va realiza în anii următori cu finanțare Regio 2014-2020. Contractul de finanțare nerambursabilă a fost semnat azi, 3.12.2019, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, de către doamna Oana Badea, primarul municipiului Aiud și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.  Cu un buget de peste 4 milioane de lei, primăria și-a propus să renoveze și să extindă grădinița, să achiziționeze mobilier și echipamente didactice moderne, corespunzătoare calitativ și funcțional unui act educațional complet.

Buget și termen de finalizare proiect:

Proiectul cu titlul ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” are un buget total de 4,01 milioane lei, din care 3,93 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată pentru realizarea proiectului. Fondurile nerambursabile sunt alocate din bugetul POR 2014-2020, Axa prioritară 10-Investiții în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.1 dedicat învățământului ante-preșcolar şi preșcolar, derulat la nivel regional de ADR Centru. Beneficiarul estimează finalizarea proiectului până în 30.11.2022.

La nivelul municipiului Aiud, cu sprijinul POR 2014-2020, vom asigura creșterea accesului preșcolarilor la educație, dar și o îmbunătățire a calității educației timpurii. Am ales această unitate, deoarece din cauza spațiului insuficient, o grupă de copii cu program prelungit își desfășoară activitatea într-o clădire aflată în imediata vecinătate a grădiniței, respectiv în clădirea creșei, iar celelalte 4 grupe de program normal funcționează în clădirea Colegiului Tehnic din Aiud. În prezent grădinița nu dispune de spații în care să poată funcționa toate cele cinci grupe cu program prelungit, fapt pentru care am propus asigurarea spațiilor necesare prin mansardarea clădirii” a declarat doamna Oana Badea, primarul Municipiului Aiud.

Grădinița cu program prelungit numărul 2 din Aiud are o suprafață construită desfășurată de 1038 mp și un număr de 126 de preșcolari sunt educați în cadrul unității, divizați în 9 grupe: 5 grupe de program prelungit și 4 grupe de program normal. Deoarece imobilul situat în str. Unirii, nr.10 îndeplinește funcțiunea de grădiniță cu program prelungit și cuprinde doar patru săli de grupă și o serie de încăperi anexe, prin proiect s-au propus atât lucrări de intervenție asupra structurii existente, cât și lucrări de investiții în extinderea acesteia. Proiectul se adresează nevoilor de bază ale copiilor preșcolari din Municipiul Aiud, prin îmbunătățirea infrastructurii de educație timpurie. Necesitatea și oportunitatea investiției este motivată prin faptul că grădinița funcționează întra-un spațiu impropriu desfășurării activităților educaționale.

Nivelul de educație este factor cheie pentru existența unui nivel de trai mai ridicat și de calitate a vieții cetățenilor. Având în vedere tendințele demografice negative și profilul educațional al populației, educația este o condiție esențială pentru o societate sănătoasă, favorabilă incluziunii, iar acest deziderat nu se poate realiza fără o infrastructură adecvată dezvoltării timpuri a copiilor și construirii de abilitați sociale, aspecte realizate prin proiect. Contractul semnat azi completează varietatea de fonduri atrase de municipiu, care mai are în implementare proiecte de construire a unui centru de zi pentru vârstnici și a unei cantine sociale, pentru transport ecologic, de construire a unor zone de agrement și un proiect de eficientizare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Descrierea investiției:

La nivelul parterului se propun unele modificări ce constau în reamenajarea unei săli de grupă cu destinația de sală multifuncțională. Etajul grădiniței va fi modificat prin transformarea fostului birou administrativ în hol de legătură a scării secundare (de evacuare) și se va înființa un cabinet de asistență medicală. La mansardă se propune înființarea a două săli de grupe așezate peste cele aflate la nivelele inferioare și a unei săli de mese, unde copiii vor putea servi masa în condiții de igienă și siguranță. De asemenea, la mansardă se propune înființarea unui grup sanitar pentru copii, spațiu ce va îndeplini toate normele de igienă sanitare în vigoare, precum și amenajarea unui spațiu de magazie destinat depozitării lucrurilor și obiectelor necesare funcționarii sectorului administrativ.

Pentru eficientizarea consumului de energie, se propune anveloparea întregii clădiri, modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare, a sălilor de grupă. Proiectul propune realizarea unui acoperiș șarpantă termoizolat, înlocuirea mobilierului din grupurile sanitare ale copiilor, dar și înlocuirea parțială a rețelelor de apă și canalizare. Sistemul de încălzire și rețeaua electrică, vechi de 40 de ani, vor fi refăcute în întregime prin proiect. Proiectul prevede realizarea unui sistem de climatizare nou pentru întreaga grădiniță. Spațiile de la mansardă vor fi dotate cu mobilier pentru procesul educațional: pătuțuri, măsuțe și scaune pentru sala de mese, mobilier de bucătărie etc. Mai este prevăzută dotarea sălilor de grupă existente și propuse, a holurilor mari și a sălii de mese cu instalații de climatizare, iar pentru supravegherea grădiniței se va monta un sistem de supraveghere video. Se va înlocui mobilierul din sălile de grupă existente și se vor dota cu mobilier nou grupele situate la mansardă, se va înlocui aparatura electrocasnică aflată în bucătărie și se va pune în funcțiune liftul pentru transportul alimentelor. Se va monta, de asemenea, o platformă pentru persoane cu dizabilități amplasată pe peretele scării principale de acces, se va realiza un loc de joacă pentru copiii grădiniței ce va fi echipat cu aparatura modernă specifică acestui tip de activitate.