Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Centru

Implementarea in bune conditii a Programului Operational Regional 2014-2020, la nivelul Regiunii Centru, in ceea ce inseamna pregatirea si informarea potentialilor beneficiari, dar mai ales evaluarea, contractarea si implementarea proiectelor acestora, pentru dezvoltarea Regiunii Centru, reprezinta obiectivul principal al activitatii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, la nivelul regiunii formate din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. ADR Centru este deplin angajata sa creasca absorbtia fondurilor structurale disponibile pentru Regiunea Centru prin Programul Operational Regional 2014-2020.

In perioada precedenta, ca urmare a derularii activitatilor de implementare a POR 2007-2013 la nivel regional au fost depuse in total 1200 de proiecte, la nivelul Regiunii Centru, cu o valoare totala a sumei solicitate de peste 1,2 miliarde euro. Au fost incheiate 499 de contracte de finantare, dintre care 432 proiecte s-au finalizat cu succes, avand o suma rambursata de 385,20 milioane euro, ceea ce a dus la un grad de absorbtie a fondurilor alocate pe POR la nivelul Regiunii Centru de 82,51%, unul dintre cele mai mari din tara.

Toate judetele regiunii s-au implicat activ in implementarea POR 2007-2013 si acum deruleaza deja proiecte pe POR 2014-2020, care este continuatorului programului precedent. Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care Romania va putea accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), in perioada 2014-2020. Practic, performanta activitatii ADR Centru, in calitate de Organism Intermediar regional pentru acest program, va fi reprezentata de evaluarea, contractarea si implementarea cu succes a proiectelor finantate din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si derularea acestora in bune conditii, in asa fel incat impactul fondurilor europene alocate pentru dezvoltarea Regiunii Centru sa fie cat mai mare si sa duca la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor regiunii.

Statistic vorbind in Regiunea Centru, in precedenta perioada de finantare, au fost derulate prin toate programele de finantare peste 12.000 proiecte, a caror valoare totala este de peste 6 miliarde euro, din care au fost atrase fonduri nerambursabile de peste  3,7 miliarde euro. In regiune se vede cum fondurile POR au sustinut dezvoltarea locala si regionala, fiind atrase investitii in dezvoltare urbana, pentru mai bine de un milion de locuitori, in imbunatatirea infrastructurii rutiere locale, fiind modernizati aproape 300 km de drumuri judetene si strazi, dar si in cresterea calitatii vietii din punct de vedere economico-social, ca urmare a investitiilor in intreprinderi mici si in scoli, spitale si centre sociale. Peste 21.000 elevi invata in unitati de invatamant modernizate, in toate judetele, peste 4.000 de locuri in structura sociala sunt calitativ mult mai bune si mai mult de 3.000 de noi locuri de munca au fost create.

Fiecare judet a excelat in precedenta perioada de contractare, judetul Harghita fiind primul din tara care a semnat, la momentul respectiv, un contract pe POR 2007-2013, iar ulterior a devenit judetul care a atras in cel mai mare procent fondurile europene, adica aproape 60% din valoarea proiectelor depuse a si fost efectiv absorbita. Judetul Brasov a avut cea mai mare valoare totala a proiectelor contractate, iar judetul Alba avand cel mai important proiect de reabilitare a infrastructurii educationale din Transilvania, in timp ce judetul Sibiu a investit cea mai mare suma pentru reabilitarea infrastructurii rutiere la nivel regional. In judetul Covasna au fost cele mai multe proiecte de reabilitare si valorificare a fostelor situri poluate din tara, iar judetul Mures a fost promotorul care a generat si a pus bazele finantarii investitiilor in sistemele si echipamentele destinate serviciilor de urgenta, concept care, ulterior, a fost preluat de toate regiunile tarii.

Conform misiunii sale, ADR Centru ii sprijina in mod egal pe toti beneficiarii acestui program, destinat dezvoltarii Regiunii Centru. Daca in toata perioada de finantare 2007-2013 valoarea cererilor de rambursare platite a fost de aproximativ 145 euro pe cap de locuitor al regiunii, in actuala perioada, au fost depuse aproape 900 proiecte, a caror valoare totala este de peste 1,1 miliarde euro, adica mai mult de 490 euro pe cap de locuitor. In privinta activitatii actorilor regionali relevanti, cum sunt institutiile administratiei publice locale si al ONG-urilor s-a vazut preocuparea de a pregati proiecte bune, deoarece primele proiecte din tara, pe POR 2014-2020 au fost semnate tot in Regiunea Centru. In medie, in acest moment, fiecare judet are contractate cate 6 proiecte, alte circa 31 de cereri de finantare, in medie, aflandu-se in lista de precontractare, unde performante bune au judetele Brasov si Harghita.

Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Centru dispune de o alocare de peste 828 milioane euro pentru proiecte de dezvoltare locala si regionala, destinati imbunatatirii infrastructurii, destinati cresterii competitivitatii mediului de afaceri si destinati impulsionarii specializarii inteligente si pentru utilizarea eficienta a resurselor locale. Ca urmare a activitatii ADR Centru, fondurile atrase prin proiecte bune trebuie sa genereze crestere economica, sau sa duca la imbunatatirea infrastructurii si a climatului social.