Instructiunea 139 a AM POR obligativitatea transmiterii de catre beneficiari a cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informaica MYSMIS 2014 – modulul IMPLEMENTARE

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 139/27.02.2020 obligativitatea transmiterii de catre beneficiari a cererilor de rambursare /plata/prefinantare  prin aplicatia informatica MYSMIS 2014 – modulul IMPLEMENTARE

Instructiunea 139/27.02.2020 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul IMPLEMENTARE.

Instructiunea intra in vigoare incepand cu data de 02.06.2020 si se adreseaza beneficiarilor care au contracte de finantare incheiate in cadrul POR 2014-2020 si care nu au depus pana la acea data la Organismele Intermediare cereri de rambursare/plata/prefinantare.