Instrucțiunea 163/20.07.2020 a AM POR privind modul de transmitere a rapoartelor de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 163/21.07.2020 a AM POR.

Instrucțiunea 163/09.07.2020 a AM POR, prevede modul de transmitere a rapoartelor de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020
– prin My SMIS – Modulul Implementare pentru rapoartele de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 pentru care nu au fost transmise la Organismele Intermediare, până la data de 02.06.2020, cereri de rambursare/plată/prefinanțare.
– prin mail/modulul Comunicare din MySMIS pentru proiectele pentru care, până la data de 02.06.2020, au fost transmise cereri de rambursare/plată/prefinanțare catre Organismele Intermediare.