Instructiunea AMPOR nr. 141/21.08.2015

Instructiunea AMPOR nr. 141/21.08.2015 privind modalitatea de verificare si plata a proiectelor care fac obiectul verificarilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si/sau Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) sau structurii de control din cadrul AMPOR, finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 in vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 art.8, lit.m).