Instrucțiunea nr. 161/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 161/ 2020 prin care perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), se prelungește până la data de 31.08.2020, ora 17.00.

De asemenea, conform Instrucțiunii nr. 161/2020,  Anexa 11- Macheta financiară din cadrul ghidului specific aferent axei prioritare 9, prioritatea de investiții 9.1 – DLRC, se actualizează cu liniile bugetare aferente cheltuielilor eligibile menționate în prevederile Schemei de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 779/25.09.2019, Partea I.