Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru apelul de proiecte destinat IMM-urilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor”.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat, în data de 14.05.2020, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor”.

Este vorba despre un nou apel de proiecte, care are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat). În funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocări suplimentare de până la 550 milioane euro.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.