Modificarea clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate din cadrul POR 2014-2020. Modificarea prevede clarificarea modalității mecanismului plaților pentru beneficiarii contractelor de finanţare destinate proiectelor nefinalizate, respectiv direct de aceștia prin reîntregirea sursei de finanţare sau de către AMPOR/ MDRAP (ex. finanțări din PNDL, POR 2007-2013, alte PO uri). Acest ordin se referă la Prioritățile de Investiții 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2 și 10.1.

În completare, la Ghidul specific aferent PI 10.1, apelul dedicat MEN, secțiunea 4.1 „Eligibilitatea solicitanților şi partenerilor”, punctul „Drepturi asupra infrastructurii (teren/ clădire)” se modifică pentru corelarea cu ordinul MDRAP nr. 5525/ 28.08.2018, fiind o eroare în publicarea formei consolidate a Ghidului respectiv.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.