Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a POR 2014-2020.

Principala modificare se referă la eliminarea condiției referitoare la „demararea lucrărilor” pentru fișele de proiecte nefinalizate din cadrul Obiectivului specific 4.1. Celelalte modificări sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat DCI.  Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport „Orientări pentru Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”.