Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul nr. 5657/ 10.08.2017, prin care a fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principala modificare se referă la prelungirea termenului de depunere a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă până la data de 31 octombrie 2017, ora 16.00.

Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport „Orientări pentru Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”.