Modificarea Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte destinate ambulatoriilor și UPU

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul de modificare a Ghidurilor specifice pentru apelurile de proiecte din cadrul Priorității de Investiții 8.1, Operațiunile A – Ambulatorii și 8.2B – UPU a POR 2014-2020.

Modificările se referă la corespondența categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli aplicabile în cadrul acestor apeluri de proiecte din sistemul MySMIS cu capitolele/ subcapitolele/ liniile bugetare aferente devizului general.