Modificarea Ghidului specific pentru comunitățile marginalizate din cadrul municipiilor reședință de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat Ordinul MDRAP nr. 6258 / 21.11.2018, prin care a fost modificat Ghidul specific aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.3 „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principalele modificări fac referire la specificul proiectelor, investițiile din cadrul obiectivului specific pot fi complementare intervențiilor de tip CLLD (DLRC) din cadrul axei prioritare 9 a POR 2014-2020, anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare, documentația tehnico – economică, documentele necesare la momentul contractării proiectelor. În ceea ce privește standardele de cost, solicitanții de finanțare vor lua in considerare prevederile Ordinului MDRAP cu nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice, asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020. Aceste modificări sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.