Peste 40 milioane euro sunt alocați Regiunii Centru pentru finanțarea investițiilor de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor publice

Peste 120 de persoane au participat deja la evenimentele de lansare a Prioritatii de Investitii 3.1 – Operatiunea B „Cladiri publice”, organizate la Alba Iulia si Targu Mures de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitatea sa de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020. Un eveniment similar va avea loc in 7 februarie, la sediul Consiliului Judetean Brasov.

Prioritatea de investitii 3.1.B, pentru imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice a fost lansata la nivel national in data de 27.12.2016, iar depunerea de proiecte va fi posibila incepand cu data de 28.02.2017, ora 10:00, exclusiv prin intermediul aplicatiei electronice MySMIS. Alocarea prezentului apel de proiecte pentru Regiunea Centru este de 40,13 milioane euro, iar pentru un proiect valoarea finantarii nerambursabile acordate poate fi minimum 100.000 euro si maxim de 25 milioane de euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro al lunii Decembrie-2016, de 4,5172 lei/euro.

Solicitanti eligibili in cadrul acestui apel de proiecte pot fi autoritatile publice centrale, autoritatile si institutiile publice locale si parteneriatele intre acestea. Concret, prin prezentul apel de proiecte este sprijinita realizarea de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din mediul urban si rural, si care sunt cladiri de interes si utilitate publica. Ca activitati eligibile in proiecte sunt finantate investitiile pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din mediul urban si rural, care sunt cladiri de interes si utilitate publica. In cadrul acestui apel de proiecte, activitatile propuse nu trebuie sa intre sub incidenta ajutorului de stat. Ratele de co-finantare a proiectelor sunt distincte in functie de tipul de solicitant. Astfel, pentru autoritati si institutii publice locale, cofinantarea proiectelor este de minim de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru solicitantii autoritati publice centrale, aceasta componenta de cofinantare este de minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

”Dupa lansarea domeniului destinat imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, trecem acum la pregatirea potentialilor beneficiari de fonduri care sunt preocupati de eficienta energetica a cladirilor publice. Vorbim de spitale, scoli, sedii de institutii publice, unde autoritatile publice se preocupa de reducerea consumurilor energetice si de cheltuirea eficienta a resurselor. La nivel macro-regional si national se urmaresc scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice, sau trecerea acestuia pe surse regenerabile, pe scaderea consumului anual specific de energie primara, inclusiv de electricitate, atat pentru incalzire si racire, cat si pentru prepararea apei calde. Speram ca, peste cativa ani, sa putem vorbi de o regiune in care eficienta energetica se observa in cat mai multe in cladiri publice care au beneficiat de o astfel de finantare prin POR 2014-2020”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

ADR Centru furnizeaza informatiile necesare potentialilor beneficiari ai acestor Prioritatii de Investitii de la nivelul Regiunii Centru, in vederea accesarii cu succes a fondurilor disponibile prin aceste apeluri de proiecte. In cadrul seminariilor de la Alba Iulia, Targu Mures si Brasov s-au prezentat si se prezinta conditiile specifice de eligibilitate cuprinse in Ghidul specific si aspectele privind depunerea proiectelor, dar si cerintele privind identitatea vizuala a proiectelor depuse. Fiecare seminar de informare va cuprinde o prezentare generala a Programului Operational Regional 2014-2020 si o prezentare generala a aplicatiei MySMIS. Tinand cont de structura grupului tinta a participantilor, la aceste intalniri de lucru vor fi sustinute si prezentari referitoare la modelele europene de valorificare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie; inclusiv evolutia politicilor din domeniul bioenergiei si elaborarea Planurilor de Actiune pentru Energie Durabila.

Prioritatea de Investitii 3.1 „Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor” – Operatiunea B „Cladiri publice”, face parte din Programul Operational Regional 2014-2020, prin care Regiunii Centru ii sunt alocate 90,48 milioane euro, pentru tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Alba Iulia, 02.02.2017