A fost aprobat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 11.11.2020, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de […]

Detalii

ADR Centru a trimis către Comisia Europeană prima variantă a Programului Operațional Regional Centru 2021-2027

Regiunea Centru va avea – în perioada de programare 2021-2027 – propriul Program Operațional Regional (POR 2021-2027), cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, având ca punct de pornire necesitățile regiunii de dezvoltare pe diversele domenii de intervenție pentru mediul public și cel de afaceri, pentru inovare-cercetare, dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea […]

Detalii

Proiectele REGIO din Cugir-Alba, aduc aproape 25 milioane euro pentru creșterea calității vieții în oraș

Dintre toate proiectele europene derulate în orașul Cugir, județul Alba, investițiile realizate de administrația publică locală în dezvoltarea sistemului de educație depășesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Practic, în urma semnării recent a proiectului ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională […]

Detalii

Dezbatere privind viitorul industriei manufacturiere în Regiunea Centru, Centrul CATTIA – Brașov I 23 septembrie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cooperare cu Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă în Brașov și Iceberg, coordonatorul Hub-ului EIT Manufacturing organizează, în data de 23 septembrie 2020, la Centrul CATTIA Brașov, de la ora 11, o dezbatere privind viitorul industriei manufacturiere a Regiunii Centru. Evenimentul cu titlul Industria manufacturieră din Regiunea Centru, încotro? va […]

Detalii

Instrucțiunea 169/13.08.2020 a AM POR, privind stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren

Instrucțiunea 169/13.08.2020 a AM POR, prevede stabilirea unor măsuri în ceea ce privește verificarea documentelor originale în cadrul vizitelor pe teren conform Manualului de verificare și autorizare a cheltuielilor și a transmiterii Formularului 10 – ”Notificare cu privire la reconcilierea contabilă” la AMPOR de către beneficiari.

Detalii

Instrucțiunea 163/20.07.2020 a AM POR privind modul de transmitere a rapoartelor de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 163/21.07.2020 a AM POR. Instrucțiunea 163/09.07.2020 a AM POR, prevede modul de transmitere a rapoartelor de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 – prin My SMIS – Modulul Implementare pentru rapoartele de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 pentru care nu […]

Detalii

Instrucțiunea nr. 161/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 161/ 2020 prin care perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), se prelungește până la data de 31.08.2020, ora 17.00. De asemenea, conform Instrucțiunii nr. 161/2020,  Anexa 11- […]

Detalii

Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, privind modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR. Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, prevede modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020. Beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020, […]

Detalii

Instrucțiunea nr. 160/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucțiunea nr. 160/ 2020 prin care perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei […]

Detalii

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Informare privind sprijinirea Beneficiarilor proiectelor aflate în perioada de durabilitate finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, afectați de măsurile luate în urma declarării stării de urgență, inclusiv urmare instituirii altor măsuri în contextul actual. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresa privind privind sprijinirea Beneficiarilor proiectelor […]

Detalii