Instrucțiunea 163/20.07.2020 a AM POR privind modul de transmitere a rapoartelor de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 163/21.07.2020 a AM POR. Instrucțiunea 163/09.07.2020 a AM POR, prevede modul de transmitere a rapoartelor de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 – prin My SMIS – Modulul Implementare pentru rapoartele de progres aferente contractelor de finanțare POR 2014-2020 pentru care nu […]

Detalii

Instrucțiunea nr. 161/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis Instrucțiunea nr. 161/ 2020 prin care perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), se prelungește până la data de 31.08.2020, ora 17.00. De asemenea, conform Instrucțiunii nr. 161/2020,  Anexa 11- […]

Detalii

Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, privind modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR. Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, prevede modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020. Beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020, […]

Detalii

Instrucțiunea nr. 160/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis Instrucțiunea nr. 160/ 2020 prin care perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei […]

Detalii

Sprijin pentru beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013

Informare privind sprijinirea Beneficiarilor proiectelor aflate în perioada de durabilitate finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, afectați de măsurile luate în urma declarării stării de urgență, inclusiv urmare instituirii altor măsuri în contextul actual. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresa privind privind sprijinirea Beneficiarilor proiectelor […]

Detalii

Instructiunea 139 a AM POR obligativitatea transmiterii de catre beneficiari a cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informaica MYSMIS 2014 – modulul IMPLEMENTARE

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 139/27.02.2020 obligativitatea transmiterii de catre beneficiari a cererilor de rambursare /plata/prefinantare  prin aplicatia informatica MYSMIS 2014 – modulul IMPLEMENTARE Instructiunea 139/27.02.2020 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin […]

Detalii

Întâlnire de lucru a reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru pe tema absorbției fondurilor REGIO

Programul activităților din procesul de dezvoltare regională pentru anul 2020 se stabilește pe baza rezultatelor atinse în 2019. În 26-27 noiembrie 2019, a avut loc ședința de lucru din ultimul trimestru al acestui an a forului decizional al Regiunii Centru. ADR Centru și partenerii săi instituționali din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu […]

Detalii

Instructiunea 130 a AM POR privind modul de transmitere a dosarelor de achizitie in vederea verificarii lor de catre OI ADR Centru

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instructiunea 130/11.11.2019 privind modul de transmitere a dosarelor de achizitie in vederea verificarii lor de catre OI ADR Centru. Instructiunea 130/11.11.2019 a fost emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 si prevede modul de transmitere a dosarelor de achizitie in […]

Detalii

Notificarea nr. 143378/24.10.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ca urmare a intrării în vigoare, de la data de 05.07.2019, a OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, vă comunicăm următoarele: – In conformitate cu prevederile art. 289 (Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale) ale acestui act normativ, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se atestă prin hotărâre a autorităţii deliberative […]

Detalii

Instrucţiunea nr. 113/08.04.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru punerea în aplicare a Instrucţiunii nr. 113/08.04.2019 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, privind completarea Rapoartelor de progres şi a celor de durabilitate ale beneficiarilor cu aspectele relevante pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor, cuprinse in condiţiile contractuale specifice aplicabile Prioritatilor de investiţie (din Anexa 1 sectiunea II la contractul de finanţare) […]

Detalii