Domeniul major de interventie 4.1

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 01 noiembrie 2010. Domeniul nu mai este activ. Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta crearea, imbunatatirea si modernizarea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale. Activitatile eligibile orientative in cadrul proiectului sunt: Construirea/ […]

Detalii

Domeniul major de interventie 4.2

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 08.02.2013. Domeniul nu mai este activ. Obiectivul acestui domeniu de interventie il reprezinta reabilitarea siturilor industriale abandonate, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea economiilor locale si regionale. Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activitatilor economice si sociale. […]

Detalii

Domeniul major de interventie 4.3

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 27 august 2010. Domeniul nu mai este activ. Obiectivul acestui domeniu de interventie il constituie dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care folosesc potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc). Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare […]

Detalii