Axa 5 – Dezvoltarea turismului

Domeniul major de interventie 5.1

Depunerea de proiecte s-a inchis la data de 30 iulie 2009. Domeniul nu mai este activ. In cadrul acestui domeniu major de interventie se vor finanta proiecte care au ca obiectiv conservarea, restaurarea, [...]

Detalii

Domeniul major de interventie 5.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional anunta suspendarea depunerii cererilor de finantare pentru domeniul major de interventie 5.2 , pentru proiectele care cad sub incidenta ajutorului de [...]

Detalii

Domeniul major de interventie 5.3

Proiectele eligibile in cadrul acestui domeniu vizeaza crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si dotarea acestora, dezvoltarea brandului turistic national, promovarea produselor specifice [...]

Detalii