A fost modificat Ghidul specific pentru parcurile științifice și tehnologice

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.B./1 din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) a Programului Operațional Regional 2014-2020. Principalele […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru entitățile de inovare și transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1 din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) a POR 2014-2020. Principalele […]

Detalii

S-au semnat contracte care atrag aproape 80 milioane euro pentru mediul de afaceri

ADR CENTRU se implică în susținerea firmelor din Regiunea Centru, *124 de firme vor investi peste 650 milioane lei pentru extindere și retehnologizare Contractarea proiectelor depuse spre finanțare prin POR 2014-2020, pentru dezvoltarea IMM-urilor de la nivelul Regiunii Centru, se apropie de final. Un număr de 124 de contracte de finanțare au fost semnate la […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru apelul de proiecte destinat MEN

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte dedicat MEN, din cadrul Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, a POR 2014-2020. Principalele modificări se referă la eligibilitatea solicitantului și anexele la cererea de finanțare. Toate modificările […]

Detalii

Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a POR 2014-2020. Principala modificare se referă la eliminarea condiției referitoare la „demararea lucrărilor” pentru fișele de proiecte […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru apelul de proiecte nefinalizate din cadrul PI 4.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020. Principalele modificări se referă la: […]

Detalii

Lansare apel de proiecte nefinalizate în cadrul PI 3.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/PROIECTE NEFINALIZATE din cadrul Axei Prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investiții 3.2 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional […]

Detalii

Pregătirea depunerii de proiecte de transfer tehnologic pentru finanțare prin REGIO 2014-2020

Miercuri 29 august 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat la Alba Iulia, un seminar de informare a IMM-urilor, universităților și a reprezentanților de parcuri științifice și tehnologice din Regiunea Centru, privind condițiile de accesare a 16,86 milioane euro fonduri nerambursabile, disponibile pentru proiectele ce vizează crearea, extinderea sau diversificarea activităților de inovare și […]

Detalii

Modificare a Ghidului specific aferent Obiectivului Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, POR 2014-2020

AMPOR a modificat în data de 29 august 2018, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici […]

Detalii