Investitii in valoare totala de 10 milioane euro pentru dotari in sanatate

In cursul acestei luni au fost semnate pentru finantare, din resurse financiare europene, proiectele prin care 9 unitati spitalicesti din judetul Mures beneficiaza de posibilitatea de a-si achizitiona dotari si echipamente medicale, prin Programul Operational Regional 2014-2020. Este vorba de proiectele coordonate de Ministerul Sanatatii si denumite ”Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Mures la servicii […]

Detalii

Respect pentru bunicii comunității aiudene

La Alba Iulia, a fost semnat – de către doamna Oana Badea, primarul municipiului Aiud și de domnul Dan Popa, director Direcția Organism Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru – proiectul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în domeniul social din județul Alba, în cadrul proiectului cu titlul ”Respect […]

Detalii

Peste 10 milioane lei fonduri nerambursabile pentru dotări la trei spitale din județul Brașov

REGIO 2014-2020 finanțează infrastructura medicală brașoveană La începutul lunii decembrie 2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în dotarea cu echipamente medicale la trei spitale din județul Brașov. Este vorba de proiectul ”Îmbunătățirea accesului populației din județul Brașov la […]

Detalii

Drumul din Regiunea Centru către Suceava se modernizează cu fonduri REGIO

Semnarea la sediul ADR Centru, a contractului de finanțare pentru proiectul cu titlul „Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23+423 – DJ 174C – lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” asigură  fondurile nerambursabile necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a unei […]

Detalii

Peste 4,7 milioane lei pentru îmbunătățirea accesului populației din județul Sibiu la servicii medicale de urgență

Un nou contract de finanțare nerambursabilă, monitorizat la nivel regional de ADR Centru, asigură fondurile necesare pentru dotarea cu echipamente medicale pentru trei spitale din județul Sibiu. Fondurile sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8,  Obiectivul specific 8.2B ce finanțează dezvoltarea infrastructurii sanitare din unitățile de primiri urgențe. Proiectul are o valoare […]

Detalii

Modificarea Ghidului specific pentru PI 4.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul de modificare a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), […]

Detalii

Modificarea clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a clauzelor specifice destinate apelurilor de proiecte nefinalizate din cadrul POR 2014-2020. Modificarea prevede clarificarea modalității mecanismului plaților pentru beneficiarii contractelor de finanţare destinate proiectelor nefinalizate, respectiv direct de aceștia prin reîntregirea sursei de finanţare […]

Detalii

Echipamente medicale moderne pentru dotarea ambulatoriilor de spitale

La finalul lunii noiembrie 2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat proiectul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în dotarea cu echipamente medicale la șase spitale din județele Harghita și Covasna. Este vorba de proiectul ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația […]

Detalii

A fost modificată forma de contract din cadrul Ghidului general POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidul general pentru POR 2014-2020. Modificarea prevede clarificarea modalității de aplicare a formei de contract rezultate în urma aplicării prevederilor articolului unic, pct. 1 lit. o) din Ordonanța nr. […]

Detalii