Focus grup on-line: Industria auto și Mecatronica – domeniu de Specializare Inteligentă în Regiunea Centru | 09 octombrie 2020

Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip Focus grup, având tema „Industria auto și Mecatronica”, care va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 9 octombrie 2020, începând cu ora 10:00 în platforma online Webex. ADR Centru a demarat elaborarea noii versiuni a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii […]

Detalii

Invitație la Focus grup – Sectorul Medicina si farmacie I 16 octombrie 2020 I Eveniment on-line

Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip Focus grup cu tema „Sectorul Medicină și farmacie”, ce va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 16 octombrie 2020, începând cu ora 10:00 în platforma online Webex. ADR Centru a demarat elaborarea noii versiuni a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii […]

Detalii

Prelungire perioadă de depunere pentru apelul de proiecte dedicat înființării centrelor comunitare integrate

Prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr.3875/29.09.2020 s-a modificat Secţiunea 2.2. Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare din cadrul “Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.POR/8/8.1/B/1/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”, […]

Detalii

Focus grup – Sectorul Mediu construit sustenabil I 6 octombrie 2020 I Eveniment on-line

Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip Focus grup cu tema „MEDIU CONSTRUIT SUSTENABIL”, ce va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 6 octombrie 2020, începând cu ora 10:00 în platforma online Webex. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a demarat elaborarea noii versiuni a Strategiei de Specializare Inteligentă […]

Detalii

Acțiunile pentru susținerea Strategiei Carpatica continuă

Azi, 30 septembrie 2020, a avut loc întâlnirea internațională a membrilor din Grupul de lucru ”Carpatica”, constituit în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) pentru susținerea Strategiei Europene a Munților Carpați. Scopul aceste întâlniri online a fost de a discuta pașii făcuți sau care se vor face de către statele membre, în direcția dezvoltării de […]

Detalii

Abordare comună privind dezvoltarea regională

Roreg.eu – noutăți despre activitatea și proiectele Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România Dezvoltarea regională este un proces care necesită instituții eficace și eficiente, bazate pe o cooperare strânsă între autorități publice, agenți economici și grupuri sociale la toate nivelurile. Dezvoltarea regională echilibrată a tuturor regiunilor României, crearea unor instituții puternice la nivel regional, […]

Detalii

Instructiunea 173/15.09.2020 a AM POR, pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii octombrie 2020 – solicitări de încheiere a unor acte adiționale de prelungire.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 173/15.09.2020 privind aplicabilitatea Articolului 1 din Instrucțiunea 142/18.03.2020 și pentru proiectele care se finalizează în cursul lunii octombrie 2020 și pentru care s-au inițiat / se inițiază în MYSMIS, până la sfârșitul perioadei de implementare, solicitări de încheiere a unor acte adiționale de […]

Detalii

Instrucțiunea 172/11.09.2020 a AM POR pentru prelungirea termenului de depunere a unor Cereri de finanțare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucţiunea 172/11.09.2020 privind prelungirea termenului de depunere în cadrul apelurilor POR/2020/1/1.1.A/2 și POR/2020/1/1.1.B/2 până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00. Codurile MYSMIS de identificare a apeluri menționate la punctul 1 de mai sus sunt: POR/824/1/1/Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de […]

Detalii

ADR Centru va coordona finanțarea proiectelor locale de infrastructură cu valori între 10 și 75 milioane euro

Pe baza Planului Național de Relansare și Reziliență Prin Ordonanța de Urgență nr 155/2020, adoptată la începutul acestei luni, Ministerul Fondurilor Europene va lansa și coordona, pe baza unor acorduri de parteneriat cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională, un nou apel de proiecte de infrastructură, în perioada 01 octombrie 2020 – 28 februarie 2021. Se vor […]

Detalii

2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Beneficiari: IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de functionare de minim 1 an. Se vor finanta: Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale; activitatile necesare pentru parcurgerea si implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau […]

Detalii