Predare catre solicitanti a cererilor de finantare respinse sau aflate în listele de rezerva POR 2007-2013

Posibilitatea preluării de către solicitanții de finanțare în cadrul POR 2007-2013 a cererilor de finanțare respinse sau aflate în listele de rezervă.

Având în vedere faptul că în cadrul POR 2007-2013, cererile de finanțare, însoțite de anexele lor, au fost depuse într-un exemplar original si 3 copii, pentru a avea posibilitatea folosirii unora dintre aceste documente și în cuprinsul cererilor de finanțare ce vor fi întocmite în cadrul POR 2014-2020, invităm solicitanții de finanțare ale căror cereri de finanțare au fost respinse sau încadrate pe listele de rezervă să se prezinte la sediul ADR Centru în vederea returnării acestora.

Returnarea cererilor de finanțare se va realiza în baza unei solicitări de restituire semnate și ștampilate, iar predarea se va face în baza unui proces verbal de predare-primire, numai reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei împuternicite de către acesta (se va anexa exemplarul original al împuternicirii) . Vor fi returnate exemplarul original și doua exemplare în copie ale cererii de finanțare și anexelor sale.

Pentru detalii suplimentare în acest sens se va putea contacta Serviciul Evaluare și Selecție – telefon 0258 818 616, int. 321, 324, 325.