Pregătirea depunerii de proiecte de transfer tehnologic pentru finanțare prin REGIO 2014-2020

Miercuri 29 august 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat la Alba Iulia, un seminar de informare a IMM-urilor, universităților și a reprezentanților de parcuri științifice și tehnologice din Regiunea Centru, privind condițiile de accesare a 16,86 milioane euro fonduri nerambursabile, disponibile pentru proiectele ce vizează crearea, extinderea sau diversificarea activităților de inovare și transfer tehnologic. Peste 25 de persoane, reprezentanți ai mediului privat, ai asociaților de dezvoltare și clusterelor de inovare, precum și reprezentanți ai Camerelor de Comerț din Regiunea Centru, au participat la acest eveniment.

Principalul obiectiv al finanțării acestor proiecte este de a stimula procesele de inovare și transfer tehnologic, precum și de a introduce rezultatele cercetării în circuitul economic, procese ce susțin dezvoltarea economico-socială a regiunii prin știință şi tehnologie. Seminarul de informare a fost organizat în contextul publicării în luna iulie a versiunii finale a Ghidurilor specifice și a deschiderii depunerii de proiecte spre finanțare, în perioada august 2018-februarie 2019, pentru Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic și pentru Operațiunea B – Parcuri Științifice și Tehnologice din cadrul Priorității de Investiții 1.1 a POR 2014-2020,.

”Pentru a maximiza numărul de proiecte depuse în cadrul acestor două Priorități, dar și pentru îmbunătățirea gradului de cunoaștere și clarificare a aspectelor specifice din cadrul Ghidurilor, ADR Centru a considerat necesară organizarea acestei sesiuni de informare la care au fost invitați să participe toți cei ce și-au manifestat intenția de a depune proiecte. În cadrul întâlnirii am discutat spețe concrete de care se lovesc cei ce vor să depună proiecte, abordarea Ministerului Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management a programului, în ceea ce privește criteriile tehnice, precum și interpretările legislative pe care le impune ghidul. Pe lângă informațiile transmise de noi, cei prezenți au reușit din discuții cu ceilalți participanți, să vadă lucrurile și dintr-un alt punct de vedere și să își completeze informațiile despre cerințele și criteriile impuse de ghiduri” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Proiectele depuse spre finanțare pe cele două priorități pot solicita minim 75.000 euro și maxim 3 milioane euro pe prioritatea 1.1A, respectiv 7 milioane euro pe prioritatea 1.1B. Pe durata seminarului au fost prezentate și discutate informațiile referitoare la indicatorii care trebuie atinși prin proiecte, care sunt criteriile unei cereri de finanțare eligibilă și care sunt cheltuielile care se decontează prin proiecte. Pe ce tipuri de activități se pot solicita fonduri nerambursabile, cât la sută trebuie să fie cofinanțarea, dar și modul în care se completează cererile, etapele prin care va trece un proiect de la depunere până la contractare și alte obligații minime ce trebuie să fie îndeplinite, au fost alte subiecte abordate.  Pe lângă aceste informații, celor prezenți le-au fost transmise și alte noutăți legate de stadiul POR, dar și aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020.