Reabilitarea termică a clădirilor de spitale din Regiunea Centru cu fonduri REGIO!

Peste 14 milioane lei fonduri nerambursabile s-au alocat azi din bugetul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru reabilitarea termică a patru clădiri din cadrul a două spitale din județul Sibiu. Președinta Consiliului Județean Sibiu, doamna Daniela Cîmpean, alături de directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu, au semnat azi la ADR Centru în Alba Iulia, trei contracte de finanțare prin care, timp de maxim 4 ani, se vor derula lucrări de eficiență energetică și gestionare inteligentă a surselor de energie regenerabilă la clădirile a două spitale județene, pe o suprafață de circa 2500 mp.

 Fondurile pentru finanțarea acestor proiecte sunt alocate din Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1B a POR 2014-2020. Proiectul de ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – pavilion 2 si pavilion administrativ” are o valoare totală de 7,64 milioane lei, din care 7,49 milioane lei reprezintă fondurile europene și ale Guvernului României alocate prin contract. Pentru proiectul de „Eficientizare energetică a pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda din Sibiu” Consiliul Județean Sibiu a estimat ca valoare totală a proiectului suma de 4,13 milioane lei, din care 4,04 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată. Prin cel de-al treilea proiect de ”Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu – Dispensarul” din valoarea totală a proiectului, de 3,14 milioane lei, suma de 3,08 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile solicitate și alocate pentru implementarea acestuia. La aceste trei proiecte, beneficiarul, Consiliul Județean Sibiu, va contribui la realizarea lucrărilor cu suma de 298 mii lei la bugetul total.

”Pentru Consiliul Județean Sibiu, prin proiectele semnate azi, alături de proiectul semnat în luna mai 2018 pentru eficiența energetică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și de proiectul aflat în verificare în prezent la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratei Publice, numărul total de proiecte de eficiență energetică ce se vor derula în județul Sibiu se ridică la cinci. Practic, cele peste 14,62 milioane lei fonduri solicitate de Consiliul Județean Sibiu și alocate azi din bugetul POR 2014-2020, reprezintă un important aport de fonduri nerambursabile europene care oferă posibilitatea să se realizeze investiții majore pentru îmbunătățirea condițiilor de spitalizare a pacienților. Totodată, aceste fonduri contribuie la reducerea pe termen lung a unor cheltuieli anuale din bugetul județului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Din bugetul alocat lucrărilor de eficiență energetică ale Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, se vor  reabilita termic două pavilioane ce au o suprafață utilă desfășurată aproximativ de 1.507 mp, precum și dispensarul cu o suprafață utilă de 500mp. Din multitudinea de clădiri ale spitalului au fost alese cele care până la momentul actual nu au mai beneficiat de astfel de investiții, deoarece în urma analizelor făcute, clădirile Spitalului de Pneumoftiziologie sunt printre cele mai mari consumatoare de energie iar costurile aferente sunt foarte mari. Cei peste 2000 de pacienții și personalul Spitalului, dar și cei peste 460 000 locuitori din județul Sibiu, precum și studenții Facultății de Medicină “Victor Papilian”, sunt beneficiarii direcți și indirecți ai acestei investiții.

”Pentru reabilitarea spitalelor din județ, valoarea totală a fondurilor europene contractate deja de Consiliul Județean Sibiu se ridică la aproximativ 14 de milioane de euro. Fondurile europene rămân cea mai importantă sursă pentru dezvoltarea județului, în condițiile reducerii alocărilor bugetare de la guvern, iar reușita noastră se datorează muncii în echipă. De cele trei proiecte pentru care am semnat azi contractele de finanțare vor beneficia cel puțin 10.000 de oameni – pacienți deserviți anual de cele două spitale, precum și personalul spitalelor – care vor avea condiții îmbunătățite. Pe lângă modernizare, proiectele de reabilitare termică înseamnă costuri reduse la utilități și economie la buget pe termen lung.” a declarat doamna Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prin proiectul de creștere a eficienței energetice în clădirile publice din cadrul Spitalului de Psihiatrie “DR. Gh Preda” Sibiu  se vor executa lucrări de reabilitarea termică a Pavilionului IV, ce are o suprafață construită la sol de 568 mp. Investițiile propuse vor conduce la o reducere semnificativă de energie în cadrul pavilionului, reducere care rezultă şi din faptul că starea fizică şi vechimea acestuia, circuitele funcționale sunt deficitare, instalațiile auxiliare sunt vechi și presupun o pierdere mare de energie, ducând astfel la o creștere mare a cheltuielilor de funcționare. Cei aproape 500 de angajați ai Spitalului, alături de cei peste 7000 de pacienții consultați anual vor fi principalii beneficiari ai acestui proiect.