Infrastructură modernă pentru ferma didactică Rusciori ce aparține de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Investițiile din cadrul Programului REGIO 2014-2020 pentru mediul universitar continuă în județul Sibiu. Peste 850 de studenți ai Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protectia Mediului (SAIAPM), din cadrul Universității ”Lucian Blaga” Sibiu (ULBS), vor putea să studieze în condiții mult mai bune, ca urmare a lucrărilor ce vor fi efectuate la Ferma didactică din localitatea Rusciori, comuna Șura Mică – Sibiu. Acest fapt este posibil ca urmare a semnării – de către Rectorul Universității sibiene, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu și dr. Simion Crețu, director general ADR Centru – a contractului de finanțare în valoare totală de peste 18,7 milioane lei, din care suma alocată ca finanțare nerambursabilă este de aproape 3,7 milioane euro. Instituția de învățământ superior va beneficia de fonduri europene pentru modernizarea și dotarea infrastructurii de educație de la o locație din afara municipiului Sibiu, în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu ale studenților care se pregătesc pentru domenii ca ingineria produselor alimentare sau pentru dezvoltarea durabilă a zonei rurale.

Proiectul Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructura educațională a Fermei didactice din localitatea Rusciori, Comuna Șura Mică, județul Sibiu” este finanțat în cadrul Priorității de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 – pentru creșterea calității în învățământul universitar – aferent Axei Prioritare 10 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 18.726.916,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 17.129.963,48 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând peste 3,67 milioane euro. Diferența o constituie contribuția ULBS la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului. Echipa de management a universității estimează că data finalizării investițiilor va avea loc chiar la începutul anului universitar 2022, respectiv până în 30 octombrie.

Vorbind despre importanța acestui proiect pentru ULBS, Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, Rectorul Universității a precizat: „Într-o lume unde se pare că mediocritatea câștigă teren în majoritatea domeniilor, noi perseverăm în a crede în excelență. Nu în mod strict discursiv, ci viu, faptic și absolut constructiv. Modernizarea și extinderea infrastructurii didactice și de cercetare constituie direcții majore de acțiune a echipei manageriale a Universității ”Lucian Blaga”. Credem că acestea constituie căile principale prin care putem răspunde provocărilor cu care se confruntă învățământul superior din România. Prin proiectul de față, universitatea noastră și-a propus creșterea gradului de participare la procesul de învățământ și de angajabilitate al studenților Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului. Investiția vizează realizarea a 12 laboratoare de cercetare în sectorul agroalimentar, a unei săli de seminar, a unei săli de curs, a unui amfiteatru cu capacitate de 120 persoane și a spațiilor conexe necesare pentru organizarea de activități didactice și practice cu caracter de cercetare-inovare, inclusiv echiparea infrastructurii cu materiale didactice, noi tehnologii și suport TIC, echipamente și mobilier de specialitate, software didactic, utilaje de dimensiuni reduse și aparate de măsură și control. Doar astfel vom construi pentru studenții, colegii noștri și pentru generațiile viitoare o universitate a excelenței, a dezvoltării și a inovării.”

Concret, proiectul care va fi realizat în comuna Șura Mică, sat Rusciori, de către ULBS va asigura condițiile necesare pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii în domenii agro-alimentare. Investițiile presupun dublarea suprafeței de amprentă la sol a clădirii ce va fi modernizată, inclusiv prin extindere pe verticală, ceea ce va duce aproape la triplarea suprafeței utile desfășurate. Suprafața totală a terenului pe care se află clădirea este de peste 2400mp, procentul de ocupare al acestuia fiind de aproximativ 40%. De structura nou creată vor beneficia studenții și cadrele didactice ale instituției de învățământ superior, care activează în cadrul specializărilor de la programele de studiu licență-zi sau masterat pe domeniile: Ingineria produselor alimentare, Controlul si expertiza produselor alimentare, Biotehnologii în industria alimentară, Inginerie și management în Alimentație publica și agroturism, Inginerie și Protectia Mediului în agricultura, Montanologie, Asigurarea calității și siguranței alimentelor, Managementul procesării moderne a alimentelor, Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale și Managementul protecției mediului agricol. Este vorba de un număr de peste 400 de studenți care vor putea accesa simultan noua facilitate universitară, în vederea pregătirii teoretice și practice. Pe lângă dotarea cu toate echipamente necesare studiului, precum și cu soluții TIC moderne, clădirea nou amenajată se va dota și cu panouri solare și cu sisteme de management a energiei, în vederea reducerii semnăturii termice.

”Am contractat recent încă un proiect pentru mediul universitar, la Alba Iulia, care se adaugă deja celor existente în Regiunea Centru, care vizează modernizarea infrastructurii universitare. Contractele semnate însumează aproape 100 milioane lei și de impactul lor se vor bucura peste 2.000 de studenți, în maximum doi ani. Este foarte importantă această preocupare privind investițiile de dezvoltare a mediului universitar, cu atât mai mult cu cât sunt conexate cu domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional. Acesta este cel mai bun semn că și mediul universitar este interesat de creșterea competitivității regionale, care se bazează pe creșterea calității învățământului la toate nivelurile. Studenții și masteranzii au nevoie de laboratoare moderne și de centre de pregătire cu funcțiuni multiple. În cadrul acestui proiect de la Sibiu este vizată îmbunătățirea ofertei de formare universitară pentru mai multe domenii de specializare inteligentă, conform Strategiei CDI 2014- 2020: Bioeconomia; Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor; Spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate, precum și pentru Sănătate. Acest gen de investiții poate duce la crearea de centre unde se pot studia aspecte privind creșterea calității și siguranței alimentare a cetățenilor – cu atât mai mult cu cât, acum, trecem printr-o perioadă de insecuritate medicală. Proiectele de dezvoltare a Universităților vor asigura premisele creșterii calității și performantei științifice iar noi sperăm ca, pentru următoarea perioadă de finanțare, 2021-2027, să asigure transferul rapid și eficient al cunoștințelor teoretice către mediul de afaceri, dar și o mai rapidă absorbție a absolvenților pe piața specializată a forței de muncă”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Detalii privind proiectul implementat de ULBS în comuna Șura Mică pot fi regăsite în Fișa tehnică atașată acestui material.