Documente suport dezvoltare urbana

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a realizat 2 îndrumare referitoare la întocmirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care au drept unic scop informarea potențialilor beneficiari asupra documentelor formale si informale referitoare la realizarea SIDU/PMUD.