Focus grup – Sectorul Textile-Pielărie I 22 septembrie 2020 I Eveniment on-line

Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip Focus grup cu tema „Sectorul Textile-Pielărie”, ce va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 22 septembrie 2020, începând cu ora 10:00 în platforma online Webex.

ADR Centru organizează online o întâlnire de descoperire antreprenorială a cărei scop este identificarea de nişe orientate spre inovare (tehnologică sau non-tehnologică) în sectorul regional de Textile-Pielărie, în special prin valorificarea atuu-urilor regionale şi a preocupărilor actorilor regionali, care ar putea forma o masa critică şi care necesită politici şi instrumente de finanţare asociate specializării inteligente. Concluziile discuţiilor vor fi preluate în Strategia de Specializare Inteligentă Regională şi vor fundamenta viitoarele proiecte ce urmează să fie finanţate până în 2027.

Viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă Regională va determina tipurile de activităţi economice eligibile la nivel de cod CAEN în materie de Cercetare Dezvoltare Inovare şi Transfer Tehnologic în Regiunea Centru pentru toate programele operaţionale care vor fi finanţate din FEDR, precum şi sectoarele economiei regionale care vor avea acces la sprijin pentru investiţii comerciale, industriale şi de servicii. De asemenea, viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă Regională va contribui la definirea ariilor / domeniilor / nişelor de specializare naţionale care vor fi cuprinse în Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare Inovare şi Specializare Inteligentă.

Aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră prin email, la adresa dan.zbuchea@adrcentru.ro. Detaliile tehnice cu privire la modul de conectare în aplicaţia de conferinţă vor fi comunicate în timp util persoanelor care vor confirma participarea la acest grup de lucru.