Transfer de bune practici pentru îmbunătățirea absorbției de fonduri nerambursabile în Regiunea Centru

În cadrul unui eveniment complex organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, o delegație reprezentând Regiunea Centru a participat la mai multe întâlniri de lucru cu decidenți și responsabili tehnici din cadrul landului german Brandenburg, în cadrul unei vizite de documentare privind îmbunătățirea sistemului de implementare a proiectelor finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Delegația regiunii a fost condusă de doamna Daniela Cîmpean, Președinte CDR Centru și Președinte CJ Sibiu, alături de președinții consiliilor județene din Alba și Mureș – domnii Ion Dumitrel și Peter Ferenc – împreună cu președintele Comisiei de buget din cadrul CJ Brașov, domnul Mihai Veștea, alături de care au participat specialiști în administrație și experți tehnici din județele Alba, Brașov, Mureș și Sibiu. Vizita de documentare a urmărit aspecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile elaborării și implementării Strategiilor de Specializare Inteligentă, al dezvoltării urbane durabile prin întocmirea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și generarea de proiecte care să răspundă măsurilor prevăzute de aceste planuri, precum și dezvoltarea de noi instrumente și structuri organizatorice de promovare investițională la nivelul Regiunii Centru. Această vizită este organizată ca răspuns la vizita din luna septembrie 2018 a unei delegații oficiale din Landul Brandenburg, iar un prim rezultat al întâlnirilor bilaterale româno-germane a constat în organizarea unei prezentări cu totul deosebite a Regiunii Centru, la Berlin, ca urmare a invitației ES Ambasadorul Emil Hurezeanu.

Obiectivele vizitei de lucru românești în Brandenburg se subsumează activității parteneriale susținute timp de peste 17 ani între Regiunea Centru și Landul Brandenburg, dintre care ultimii 10 derulați în cadrul unui parteneriat oficializat prin numirea unui reprezentant german permanent pe lângă sediul ADR Centru din Alba Iulia. De această dată, ținând cont de aspectele privind implementarea POR 2014-2020, în cadrul vizitei de documentare au fost analizate temele privind finanțarea, în cadrul Axei prioritare 1, a transferului tehnologic, pentru a se asigura o valorificare eficientă a avantajelor regionale. Astfel, temele privind specializarea inteligentă la nivel local și regional ar trebui să ducă la un transfer mai intens al rezultatelor cercetării în aplicații comerciale inovative. Aceste obiective rezultă din Strategia Europa 2020, privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare. Landul Brandenburg este unul dintre cele mai avansate din Germania, în ceea ce privește soluțiile găsite de administrație, universități și mediul de afaceri pentru eficiența transferului tehnologic. Implementarea Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 se va realiza de către ADR Centru pe baza Documentului Cadru pentru Strategia de cercetare, inovare și pentru specializare inteligentă a Regiunii Centru (Concept Note Regional).

În plus, delegația Regiunii Centru, formată din persoane de decizie, de execuție și stakeholderi regionali în cadrul instituțiilor principale cu care colaborează ADR Centru, a urmărit posibilitățile de implementare în Regiunea Centru, a Axelor prioritare 3 și 4 ale POR 2014-2020, unde se regăsesc prioritățile de investiții pentru susținerea economiei cu emisii scăzute de carbon; pentru protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; pentru promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, dar și pentru creșterea investițiilor în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții. Din acest punct de vedere, vizita în landul german a urmărit transferul de bune practici în privința dezvoltării urbane durabile, ținând cont de necesitățile de mobilitate ale cetățenilor, ale bunurilor și ale serviciilor. Pentru pregătirea de proiecte finanțabile, municipiile reședință de județ din Regiunea Centru sau, după caz, municipiile reședință de județ împreună cu zona funcțională urbană din jurul acestora, trebuie să-și elaboreze strategiile integrate de dezvoltare urbană, acestea reprezentând condiția principală de finanțare a proiectelor individuale în cadrul acestei axe prioritare. Exemplele de astfel de strategii, corelate cu Planurile de Mobilitate Urbană, dar și cu modul de pregătire și prioritizare a investițiilor publice și private în domeniile menționate, au fost dezbătute de delegația română cu partenerii germani, atât cu ministerele de resort, cât și cu administrația publică locală.

”Impactul pozitiv al acestei vizite trebuie să se regăsească în pregătirea portofoliului de proiecte regional. Pentru următoarea perioadă de finanțare, 2021-2027, estimez că vom avea cereri de finanțare a căror calitate va fi direct influențată de ceea ce partenerii noștri instituționali au studiat în cadrul acestei deplasări. Am prezentat germanilor stadiul implementării celor peste 1300 de proiecte pe care le coordonăm acum în cadrul POR 2014-2020 și am discutat despre performanță în dezvoltare și competitivitate cu multe persoane de decizie de la nivelul landului, dar și de la nivel federal. Am avut la dispoziție o perioadă relativ scurtă de timp, dar ideile pe care le-am extras din fiecare întrevedere ne fac să sperăm că ne vom îmbunătăți activitatea de coordonare a procesului de dezvoltare regională, atât prin atragerea de fonduri europene, cât și prin promovarea eficientă a potențialului nostru investițional. Toți interlocutorii noștri au fost plăcut surprinși de rezultatele pozitive atinse de noi în ultimii ani. Am subliniat că în perioada 2007-2013 am depășit valoarea de 82% a gradului de absorbție a fondurilor europene, precum și că sumele totale contractate în regiunea noastră, din 2016 încoace, au depășit 873 milioane euro, mai mult decât a fost contractat în perioada precedentă. Aceste date, dar și aspectele pe care le-am parcurs cu privire la dezvoltarea urbană durabilă și la îmbunătățirea transferului tehnologic, i-au făcut pe partenerii germani să acorde mai mare încredere Regiunii Centru și vom coopera pe cât mai multe paliere, în folosul cetățenilor noștri”, a declarat, după încheierea vizitei în Germania, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații de background

Concret, prin această vizită de lucru s-a dorit câștigarea de experiență și valorificarea expertizei de care dispune Landul Brandenburg în domeniile de vârf din cadrul POR 2014-2020, respectiv creșterea activităților de transfer tehnologic, susținerea procesului de dezvoltare urbană, corelată cu mobilitatea cetățenilor, bunurilor și serviciilor și îmbunătățirea competitivității regionale.

În cadrul documentării în Germania, reprezentanții Regiunii Centru au avut întâlniri de lucru în plan politico-administrativ, precum și cu experți tehnici care au prezentat partenerilor români căile prin care proiectele bine întocmite și implementate pot asigura atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și implicit ale POR 2014-2020. Concret, delegația română a avut reuniuni de lucru cu reprezentanți de nivel național din Germania, în cadrul întâlnirii de la Parlamentul federal cu membrii Comisiei Bulgaria-Moldova-România a Bundestagului german, dar și în cadrul evenimentului de la Ambasada României din Berlin. În plus, conducerea CDR Centru a avut întâlniri oficiale cu Președinta Parlamentului Landului Brandenburg – doamna Britta Stark, care a văzut chiar în Regiunea Centru impactul proiectelor derulate în județele Alba, Mureș și Sibiu – precum și cu conducerea Ministerului Justiției, pentru Europa și Protecția consumatorului – ministrul Stefan Ludwig, fiind cel care a transmis Invitația pentru organizarea acestei vizite.

Concomitent, experții din Regiunea Centru au avut întâlniri de lucru cu conducerea Wissenschaftspark (Parcul Științific) Golm, care are cea mai mare concentrație de oameni de știință din Germania și ale cărui avantaje față de alte structuri de transfer tehnologic constau în distanțele scurte între instituțiile științifice și campusul Universității din Potsdam, precum și în susținerea acordată start-up-urilor care sunt centrate pe aplicarea rezultatelor cercetării-inovării. Pe de altă parte, specialiștii români au discutat cu experții germani despre posibilitățile de sprijinire a IMM-urilor la nivelul Landului Brandenburg, analizând atât structura cât și atribuțiile Societății pentru promovare economică Berlin-Brandenburg, în comparație cu acțiunile de promovare economică din Regiunea Centru. Acest aspect a fost completat și de discuții cu reprezentanții asociației locale ce sprijină specificul local din landul german – consorțiul Agro-Food – care creează o rețea regională între producătorii locali, potențialii reciclatori (comercianții cu amănuntul) și consumatorii finali, care au tot mai mare încredere în competitivitatea locală și regională, fiind implicați în acest flux economic și fiind încurajați să observe impactul proiectelor care produc dezvoltare. Nu în ultimul rând, experții români în domeniul urbanismului și al mobilității, împreună cu decidenții care activează în domeniul formării profesionale au discutat cu omologii lor germani despre teme bilaterale comune. Astfel, în mai multe runde de întâlniri diferite s-a analizat modul de pregătire a documentelor de planificare, prin implicarea populației, rolul dezbaterilor publice privind planificarea regională, întărirea rolului transportului public în comun în planificarea teritorială. În directă legătură cu aceste teme, au fost comparate stadiile german și român privind dezvoltarea sectoarelor de transport – de persoane, de mărfuri și multimodal –  finanțarea construirii de noi stații și încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun ecologice, precum tramvaie și biciclete și altele. De asemenea, partenerii români și germani au abordat teme privind realizarea unor schimburi de experiență despre pregătirea profesională a tinerilor și în privința modului de acțiune în formarea profesională continuă a adulților. Subsumând toate aceste aspecte, Regiunea Centru în ansamblu va beneficia de know-how-ul partenerilor germani și se vor valorifica mai bine cunoștințele dobândite de județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu prin implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prin abordarea sistemică a măsurilor de sprijin nerambursabil alocate Regiunii Centru.