5.1 Conservarea, protectia, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Beneficiari:

Autoritati ale administratiei publice locale si centrale, unitatile de cult, ONG-uri si parteneriate intre aceste entitati

Se vor finanta:

  • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
  • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
  • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
  • Dotari interioare (instalaţii, echipamente şi dotari pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţa la foc, antiefracţie);
  • Dotari pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
  • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

 Zona de acţiune:

POR va finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu Unesco, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

 Alocare financiara pentru Axa 5:

438,52 mil. euro (FEDR si buget de stat)