A fost aprobată Procedura simplificată aplicată de solicitanții privați de finanțare pentru perioada 2014-2020

În data de 14 aprilie 2016 a intrat in vigoare Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 427/01.04.2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Conform acestui document, dispare obligativitatea publicării de către potențialii solicitanții privați a unui anunț privind derularea procedurii de achiziție pe pagina dedicata din cadrul fonduri-ue.ro.