A fost contractat și cel de-al doilea proiect REGIO de mobilitate urbană

  • Inițiativa, în valoare totală de 10 milioane euro, asigură fonduri pentru modernizarea unei suprafețe de 2,9 hectare de căi rutiere pentru transport public și a mai mult de 1,5 hectare de spații pietonale și piste de biciclete, achiziționarea a 3 autobuze electrice și multe alte dotări

Municipalitatea din Făgăraș a pregătit și depus la ADR Centru, în vederea finanțării prin Axa Prioritară 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020, trei proiecte integrate, prin care dorește să investească fonduri europene pentru asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu autoturisme și a emisiilor CO2 provenit din transport. Valoarea totală cumulată a celor trei proiecte este de peste 135 milioane lei. Primul proiect a fost semnat în luna octombrie la sediul ADR Centru din Alba Iulia și are o valoare totală de peste 43,8 milioane lei. Acest al doilea proiect, semnat azi de domnul primar Gheorghe Sucaciu  are o valoare totală de peste 45,7 milioane lei.

Proiectul depus de Municipiul Făgăraș urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului, de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor, la mobilitatea bazată pe mersul pe jos, la utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, la utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, concomitent cu utilizarea unor categorii de vehicule nepoluante.

”Investim susținut în dezvoltarea Făgărașului și nu ne concentrăm doar pe reabilitarea Cetății, ci și pe reducerea consumurilor de energie și în domeniul social, pentru sănătate și educație. Avem contractul pentru reabilitarea unui număr de 11 străzi și ne preocupă îmbunătățirea condițiilor de viață din Făgăraș, pentru că oamenii au nevoie de condiții urbane reale. Aspectele mobilității urbane sunt cele mai importante, pentru că infrastructura rutieră locală are mare nevoie de modernizare. Pe de altă parte, principalii poluatori urbani sunt cei care circulă prin oraș, cu mașina personală, pentru că nu au avut până acum alternative moderne. Ne modernizăm orașul, iar acest proiect de 10 milioane euro completează inițiativele prin care modernizăm căi de transport public, reparăm podurile aferente și achiziționăm autobuze electrice, biciclete și sisteme moderne de e-ticketing. Toate, pentru a fi folosite de locuitori, care vor vedea astfel beneficiile aduse de banii europeni, pentru a ne atinge obiectivele”, a declarat domnul Gheorghe Sucaciu, Primarul municipiului Făgăraș.

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș” are ca obiectiv specific modernizarea traseelor de transport public și a spațiilor pietonale, dar și crearea de piste de biciclete, totul pentru reducerea emisiilor poluante. Se urmărește dezvoltarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu autoturisme în zona centrală și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

În esență, prin acest proiect, se vor reduce cu minim 6%, până în anul 2024, emisiile poluante în zona centrală a orașului, ca urmare a introducerii în transportul în comun a cel puțin unui autobuz electric de capacitate medie. Pe de altă parte, va crește de aproape cinci ori numărul de utilizatori ai transportului public în municipiul Făgăraș, ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ: cu biciclete, autobuze electrice, stații de transport în comun moderne, un nou sistem de e-ticketing și crearea unui sistem de management al traficului. Concomitent se va dezvolta sistemul de piste de biciclete, în lungime de peste 2,5 km, și se crea un sistem de închiriere biciclete, estimându-se o creștere mai mare de 16% a numărului de utilizatori, adică aproximativ 11.000 de bicicliști.

Din punctul de vedere al infrastructurii edilitare se vor moderniza mai mult de 28,700 mp de căi rutiere, inclusiv traseele de transport public, dar și peste 11.400 mp de spații pietonale. Suprafața totală a pistelor de biciclete realizate va fi de peste 4.000 mp, la care se vor adăuga mai mult de 6.850 mp spații verzi aferente acestora. Valoarea totală a proiectului este de 45.743.990,64 lei, din care peste 42,7 milioane lei (adică mai mult de 9,33 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, peste 3 milioane lei provenind din contribuția beneficiarului, la cheltuielile eligibile și neeligibile. Data limită pentru finalizarea proiectului este prevăzută la sfârșitul anului 2023. Mai multe detalii despre proiect puteți regăsi în Fișa atașată prezentului mesaj de presă.

”La nivelul Regiunii Centru sunt solicitate peste 90 milioane euro, pentru 11 proiecte de îmbunătățire a mobilității urbane, între care Făgărașul are trei cereri de finanțare. În această perioadă, municipiul Făgăraș beneficiază de importante fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea comunității locale. Proiectele de reabilitare a Cetății din centrul urbei, pentru anveloparea unor blocuri de locuințe, pentru Spitalul Municipal și pentru comunitatea defavorizată, dar și aceste inițiative ce valorifică planurile de mobilitate urbană, vor atrage sume de peste 35 milioane euro, cu care se pot realiza lucruri importante la nivel local. Aceste investiții trebuie să atragă, la rândul lor, fonduri private pentru dezvoltare economică, astfel ca orașul și întreaga Țară a Făgărașului să devină un pol atractiv în județul Brașov”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.