A fost lansat Apelul 2 de proiecte care sprijină infrastructura socială pentru persoane vârstnice

În 31 iulie 2018 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/2, Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, în data de 3 august 2018, ora 13:00, va începe depunerea de proiecte în cadrul apelului menționat. Apelul se va închide în data de 3 decembrie 2018, ora 13:00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația MySMIS.