A fost lansat Ghidul specific pentru apelul de proiecte P.O.R./3/3.1/A/2 – Clădiri rezidențiale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul 3801/27.07.2017, de lansare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./3/3.1/A/2 – Clădiri rezidențiale, din cadrul POR 2014-2020. Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale.

Beneficiarii proiectelor depuse vor fi Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, sectoarele municipiului Bucureşti, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul va încheia un contract cu asociaţia/ asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului.