A fost lansat apelul de proiecte destinat incubatoarelor de afaceri

AMPOR a publicat, în data de 4 decembrie 2017, versiunea finală a Ghidului specific aferent Priorității de Investiții 2.1B – Incubatoare de afaceri a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.

Solicitanții eligibili sunt:

  • entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administrației publice locale, instituția sau consorțiul de instituții de învățământ superior acreditate, institutele, centrele şi stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)
  • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Acordarea finanțării pentru incubatoare de afaceri se va realiza pe baza unui plan de afaceri care să demonstreze orientarea către nevoile IMM-urilor găzduite şi durabilitatea investiției, precum şi menținerea investiției după încetarea finanțării din POR.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 5 februarie 2018, ora 12:00 – 7 mai 2018, ora 12:00, urmând a  fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.