A fost lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice

În 27 decembrie 2016 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, în data de 28 februarie 2017, ora 12, va începe depunerea de proiecte în cadrul apelului menționat. Apelul se va închide în data de 29 august 2017, ora 12. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.