A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 3.2 – Mobilitate urbană a POR 2014-2020

În data de 27.09.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, din cadrul Priorității de Investiții 3.2 a POR 2014-2020.

 Principalele modificări vizează:

  • extinderea termenului de depunere a proiectelor complementare;
  • corelarea, explicitarea şi completarea unor aspecte prevăzute în forma iniţială a ghidului, privind activităţile eligibile;
  • includerea unor documente statutare ale partenerilor eligibili pentru etapa precontractuală;
  • includerea sub-activităţii eligibile privind Construirea de parcaje pentru biciclete;
  • includerea şi explicitarea unor aspecte procedurale privind verificarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă;
  • includerea în cadrul sub-categoriei 45 – Cheltuieli pentru consultanță, a cheltuielilor eligibile privind serviciile de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/ sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul;

includerea cheltuielilor privind reţelele aferente unor sisteme de utilităţi publice, din corpul infrastructurii rutiere, în categoria cheltuielilor eligibile.