A fost modificat Ghidul Solicitantului privind finanțarea elaborării documentației tehnico-economice aferente proiectelor de infrastructură, POAT 2014 – 2020

AMPOAT din cadrul MIPE a publicat Ordinul nr. 630/18.06.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ordinul nr. 630/18.06.2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 855/2020.

Prevederile Ordinului nr. 630/18.06.2021 au intrat în vigoare începând cu data de 22 iunie 2021, data publicării documentului pe paginile de internet ale ministerului, www.fonduri-ue.ro și www.mfe.gov.ro.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2022.