A fost modificat Ghidul specific aferent mobilității urbane din orașe și municipii

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalele modificări din cadrul noii versiuni a Ghidului specific sunt următoarele:

  1. Prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 21 mai 2018, ora 12.00.
  2. Posibilitatea încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat pentru colaborarea dintre administrațiile bazinale de apă şi solicitanţii de finanţare reprezentaţi de UAT (oraşul/municipiul/judeţul/comuna), în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/sau malurile râurilor.
  3. Nu este obligatoriu ca zonele/ traseele pietonale și zonele/ traseele pentru biciclete construite/modernizate/ extinse să facă parte din corpul drumurilor.
  4. Sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de infrastructură fără autorizație de construire.
  5. La Cererea de finanțare se poate anexa un studiu de trafic în care sunt tratate mai multe proiecte cu activităţi complementare/integrate.
  6. A fost modificată Grila de evaluare tehnică şi financiară a cererii de finanțare.