A fost modificat Ghidul specific pentru mobilitatea urbană

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul aferent apelurilor de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, din cadrul Obiectivului Specific 3.2 – Mobilitate urbană a POR 2014-2020.

Principalele modificări fac referire la:

  • Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare până la data de 21 iunie 2018, ora 12.00;
  • Introducerea posibilității de semnare şi de depunere a cererilor de finanţare, inclusiv a anexelor, de către o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat;
  • Completarea modalităților de dovedire a complementarității activităților din cererile de finanţare.