A fost modificat Ghidul specific pentru apelul de proiecte destinat MEN

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte dedicat MEN, din cadrul Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, a POR 2014-2020.

Principalele modificări se referă la eligibilitatea solicitantului și anexele la cererea de finanțare. Toate modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.