A fost modificat Ghidul specific pentru apelul dedicat mobilității urbane în municipiile reşedinţă de județ – proiecte nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Modificările vizează:

  • adaptarea unor cerințe privind documentația tehnico-economică la specificul proiectelor nefinalizate;
  • includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziția şi modernizarea mijloacelor de transport public.

 Modificările sunt prezentate în documentul „Sinteza modificărilor”, anexat Ghidului specific.