A fost modificat Ghidul specific pentru ambulatorii și UPU – proiecte nefinalizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelurile de proiecte dedicate ambulatoriilor și UPU – proiecte nefinalizate, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principala modificare face referire la prelungirea perioadei de depunere până la data de 07.09.2018. Restul modificărilor sunt prezentate în cadrul documentului „Sinteza modificărilor”, publicat odată cu ordinul MDRAP.