A fost modificat Ghidul specific aferent învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții din Municipiile reședință de județ

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul Specific 4.5 – Infrastructură educaţională pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

 Principalele modificări din cadrul noii versiuni a Ghidului specific sunt următoarele:

  • O cerere de finanţare depusă în cadrul prezentului apel poate viza un singur obiectiv de investiţii, respectiv o singură unitate de infrastructură educaţională, sau mai multe obiective de investiții, respectiv mai multe unităţi de învăţământ, chiar dacă identificarea obiectivului de investiţii se face pe mai multe numere cadastrale.
  • La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700 euro per participant direct la procesul educaţional.
  • S-a clarificat faptul că nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv dotarea unităţii de infrastructură.
  • În cazul bifării cu NU la oricare dintre criterii la completarea grilei de analiză a conformității și calității DALI sau PT, proiectul nu se va respinge ci se vor cere clarificări.
  • Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate să fie provizorie, urmând ca în eventualitatea semnării contractului de finanţare, beneficiarul să finalizeze demersurile necesare înscrierii definitive în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
  • Au fost corelare punctajele maxime acordate şi punctajele intermediare. Au fost corectate greşelile de calcul a punctajului acordat.
  • Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.