A fost modificat Ghidul specific pentru proiectele de regenerare a comunităților urbane defavorizate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul nr. 5691/ 17.08.2017, prin care a fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 4.3 „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale” a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Principalele prevederi se referă la:

  • Modificarea alocării financiare a apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” a POR 2014-2020;
  • Revizuirea Anexei 3 – Grila ETF aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin corectarea punctajelor aferente subcriteriilor a, b, c ale criteriului 8.2.1 – Gradul total de îndatorare;
  • Revizuirea Secțiunii 5.4.2 – Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1, prin completarea anexelor obligatorii cu Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” și Formularul nr. 1 – Fişă de fundamentare, eliminarea mențiunii de la punctul 2 a secțiunii 5.4.2 și renumerotarea anexelor;
  • Includerea Anexei Zone urbane marginalizate în cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/1 și revizuirea secțiunilor corespunzătoare din ghidul specific.