Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul 3443/26.06.2017, de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil – persoane vârstnice, din cadrul POR 2014-2020.