A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiţii 2.1.A – Microîntreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 29 august 2016 o nouă revizuire a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, aferent Priorității de Investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” a POR 2014-2020.

Modificarea documentului a vizat revizuirea, în cadrul Secțiunii 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor”a Ghidului specific, a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 „Verificarea, evaluare, selecția și contractarea proiectelor”. Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.