A fost redeschis apelul de proiecte pentru prioritatea de investiţii 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban, POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017  Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelul de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 – Regiuni, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultura, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare este 15 aprilie 2017 – 15 octombrie 2017, ora 12:00.